Radiální sval horní části paže

Synonyma

Latinský: M.. brachioradialis

  • k přehledu svalů nadloktí
  • na přehled svalů paží
  • k přehledu muskulatury

úvod

Sval na pažích (Musculus brachioradialis) je dalším silným ohýbačem loketního kloubu. Běží středem předloktí se silným, štíhlým svalovým břichem. Horní část paže hovořila o svalech tvořících převážnou část svalů předloktí umístěných směrem k palci. Představuje anatomickou hranici mezi flexorovým a extensorovým svalem předloktí.

Vložení / počátek / inervace

Přístup: Stylusový proces paprsku (Processus styloideus radii)

Původ: Boční okraj pažní kosti (Margo lateralis humeri)

Inervace: Radialnerv (Radiální nerv)

funkce

Svalový paprsek paže (musculus brachioradialis) má dlouhé pákové rameno a je tedy takzvaným flexorem loktního kloubu. Pokud ostatní flexory horní části paže přebírají funkci flexorů rychlosti, splňují to brachioradialis funkce únosného zatížení s pronativním ramenem.