Krevní oběh

definice

Cirkulace těla popisuje systém, ve kterém je krev čerpána ze srdce do těla a poté se sem vrací.
Naproti tomu je také plicní oběh malý cyklus nazývána, ve které je krev chudá na kyslík transportována ze srdce do plic, je zde obohacena kyslíkem a proudí zpět do srdce.

Struktura tělesného oběhu

Oběhový systém přenáší krev ze srdce do všech orgánů a zpět

Oběhový systém zahrnuje srdce a všechny cévy, kterými krev protéká tělem.

Oběh těla začíná v srdci, jmenovitě v levé komoře. Z toho je krev vytlačena do hlavní tepny (aorty). Aorta běží ze srdce v mírném oblouku dolů úplně skrz celý kmen. Z aorty se odbočilo mnoho dalších tepen. Z nich se zase odbočí další tepny, které se dále dělí na arterioly a nakonec na kapiláry.
Kapiláry jsou nejmenší cévy v oběhu těla. Zde dochází k výměně kyslíku a živin výměnou za metabolické konečné produkty, jako je oxid uhličitý, mezi krví a odpovídajícím orgánem.

Ilustrace krevního oběhu

Ilustrace krevního oběhu

Lidský krevní oběh
A - plicní cirkulace
(malý cyklus)
Vpravo HK> Plíce>
Levá HK
B - tělesný oběh
(velký cyklus)
Vlevo HK> Aorta> Tělo
červeno - okysličená krev
modrá - deoxygenovaná krev

 1. Žíly na krku -
  Brachiocefalická žíla
 2. Superior vena cava -
  Vynikající vena cava
 3. Pravá síň -
  Atrium dextrum
 4. Pravá komora -
  Ventriculus dexter
 5. Pravé plíce -
  Pulmodexter
 6. Dolní vena cava -
  Dolní dutou žílu
 7. Společná pánevní žíla -
  Vena illiaca commonis
 8. Kloubní tepna -
  Subclaviánská tepna
 9. Aortický oblouk - Arcus aortae
 10. Levé atrium -
  Atrium sinistrum
 11. Levá komora -
  Ventriculus zlověstný
 12. Levé plíce -
  Pulmo zlověstný
 13. Abdominální aorta -
  Abdominální aorta
 14. Stehenní tepna -
  Stehenní tepna
  HK = komora

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

Aorta končí v Pánevní oblast ve dvou velkých Pánevní tepny (Běžné iliakální tepny). Z těchto dvou pánevních tepen se zase odbočí další tepny, arterioly a kapiláry, které se používají k zásobování dolních končetin, tj. nohy a Chodidla, jsou zodpovědní.

V místě výstupu aorty z levé komory aorta popisuje oblouk, tzv. Arcus aortae. Z tohoto oblouku pocházejí mimo jiné důležité tepny, které se používají pro zásobování horní končetiny (ruce a nohy) a hlavu lze dále rozdělit na tepny, arterioly a kapiláry.

Aby krev mohla proudit zpět do srdce po zásobení orgánů a dalších struktur, kapiláry se do nich otevřely Venuly. Tyto venuly se pak spojí do větších Žíly. Tyto žíly nakonec všechny proudí do velká vena cava (Vena cava).
Tato velká vena cava může být rozdělena do dvou oblastí, vyšší a nižší vena cava. nižší velká vena cava (Dolní dutou žílu) pochází ze soutoku dvou velkých žil z bederní oblasti (Běžné iliakální žíly) a trvá mnoho další žíly z pánevní a břišní oblasti, tedy veškerá krev z oblasti pod Membrána na.
vynikající skvělá vena cava (Vynikající vena cava) je zodpovědný za oblast nad bránicí. Obsahuje tedy krev, která Ruce a hlava protéká zpět do srdce a vychází ze soutoku dvou větších cév, pravého a levého Brachiocefalická žíla.

Obě velké vena cava proudí do zespodu nebo shora pravé síně srdce.

Srdce

Srdce je svalový dutý orgán, který představuje střed oběhu těla a zajišťuje, že krev je vypuzována do hlavní tepny, a proto je pumpována celým tělem.

Srdce se skládá z levé a pravé síně a levé a pravé komory.
Krev je vytlačena do hlavní tepny z levé komory, svalově silnější komory.
Když se krev z oběhového systému vrací do srdce, krev nejprve proudí do pravé síně. Odtud krev odtéká do pravé komory. Krev proudí z pravé komory malou cirkulací, plicní cirkulací do plic, kde je obohacena kyslíkem.
Když se krev vrací z plic do srdce, nejprve proudí do levé síně a odtud do levé komory.
Zde začíná znovu tělesný cyklus.

Plavidla

Nádoby tvoří hlavní část oběhu těla. Rozlišuje se mezi cévami, které odtékají ze srdce, a tím přinášejí krev do orgánů, a cévami, které tečou zpět do srdce, a tím přinášejí krev zpět do srdce a tedy také do plic pro okysličení.

Cévy, které vytékají ze srdce (obvykle jsou nakresleny červeně pro krev bohatou na kyslík) jsou aorty, tepny a arterioly. Obvykle jsou také zahrnuty kapiláry.

Cévy, které vedou zpět do srdce, jsou žíly a žíly. U krve s nízkým obsahem kyslíku se obvykle zobrazují modře.

fyziologie

Existují různé komponenty, které podporují funkční cirkulaci těla.

Za prvé, toto je Pozoruhodná síla srdce. Protože srdce smlouva, takže svalová tkáň srdce se může stahovat, s každým tepem je do krve vtažen dostatečný objem krve aorta daný a to krev v Plavidla načerpáno. Tento proces lze vnímat jako puls na různých místech, například na zápěstí Radiální tepny a ulnaris také klíče.

Další musí být Pružnost cév být zajištěn. Tato elasticita znamená, že se cévy pohybují s objemem krve Pasivně se rozšiřujte a znovu uzavírejte. To je zejména za to Funkce vzduchového plavidla důležité pro aortu.
Funkce Windkessel popisuje jev, který po vstupu srdce do krve vstupuje do aorta je čerpán. To způsobí, že aorta expanduje, aby pojala vypuzenou krev. Jakmile se srdce uvolní, aorta se také uvolní a krevní nádrž je vytlačena dále od srdce. To také kompenzuje silný tlakový rozdíl, který existuje Systole (Napětí a vykašlávání srdce) a diastola (Relaxační a plnící fáze srdce) vzniká mezi srdcem a aortou.

Elasticita je stejně důležitá v všechna ostatní plavidla lidského těla. Tito také musí být schopni expandovat nebo uzavřít smlouvu. Tak to může například přizpůsobit vnějším podmínkám. To zahrnuje i samotné lodě úzký, pokud není dostatečný objem aby nedocházelo k tomu, aby nižší objem krve klesal do periferie, například v cévních cévách.

Plicní oběh

Plicní cirkulace je také známá jako cirkulace malého těla. Jeho hlavní funkcí je obohacení krve kyslíkem (O2) a uvolňování škodlivého oxidu uhličitého (CO2).
Plicní cirkulace začíná v pravé síni srdce (atrium dextrum), která vede přes trikuspidální chlopeň (valva atrioventricularis dextra) do pravé komory (ventriculus dexter). Žilní krev, která pochází z periferie těla, je čerpána přes plicní tepny (arteria pulmonalis) do dvou plic. Plyn je vyměňován v kapilárách obohacením krve kyslíkem (O2) a současným uvolňováním oxidu uhličitého (CO2). Nyní arteriální krev je transportována do levé síně přes čtyři plicní žíly (plicní žíly), odkud vstupuje do levé hlavní komory. To je místo, kde následuje velká cirkulace těla, která zásobuje celé tělo krví bohatou na kyslík.

Jaký je rozdíl mezi velkým a malým okruhem?

Obvody malých i velkých těl nesou krev v našem těle, ale mají různé funkce.
Velký oběh těla začíná v levé komoře (ventriculus sinister). Arteriální krev, která je obohacena kyslíkem (O2), je čerpána do těla přes aortu. Tato krev zásobuje nejrůznější oblasti, jako jsou naše orgány, náš mozek a všechny svaly. Z tohoto důvodu je ve velkém krevním oběhu vysoký tlak (přibližně 120 mmHg), protože krev musí překonat velkou vzdálenost. Použitá žilní krev nyní obsahuje málo kyslíku a hodně oxidu uhličitého (CO2).
Vrací se do pravého srdce přes horní a dolní venu cava (vena cava superior / inferior), kde se spojuje malý oběh (nazývaný také plicní oběh). Z pravé síně (síňového dexteru) přes pravou komoru (komorový dexter) krev dosáhne plic, kde dochází k výměně plynu. Zde se uvolňuje oxid uhličitý a absorbuje se kyslík, takže se arteriální krev vrací do levého srdce prostřednictvím plicních žil. Od této chvíle začíná velký tělesný cyklus znovu. V plicní cirkulaci nejde o zásobování tkáně kyslíkem, ale pouze o výměnu plynu, takže zde postačují nízké tlaky (přibližně 15 mmHg).

souhrn

Cyklus těla popisuje systém, který to zajišťuje všechny části a orgány těla jsou zásobovány dostatečným množstvím krve, a tedy živinami a kyslíkem. Relevantní nemoci, které narušují dobře fungující tělesný oběh, jsou všechny patologie, které snižují funkci cév nebo srdce. Například: kalcifikace a tím zúžení tepen (Arteriální stenóza) nebo snížený pracovní výkon srdce (Srdeční selhání) ztěžuje správné fungování těla.