srdce

Synonyma

Kardie, perikard, epikard, myokard, endokard

Lékařské: Cor

Angličtina: srdce

definice

Srdce (Cor) je svalový dutý orgán, který je zalitý ve střední membráně (mediastinum) mezi oběma plícemi (viz také plíce), chráněný z vnějšku hrudní kost (hrudník). Funguje to jako pumpa, která přenáší krev malým a velkým oběhem těla.

Přečtěte si více o tomto tématu: Úkol srdce

Ilustrace srdce

Ilustrace srdce: Podélný řez s otevřením všech čtyř velkých srdečních dutin
 1. Pravá síň -
  Atrium dextrum
 2. Pravá komora -
  Ventriculus dexter
 3. Levé atrium -
  Atrium sinistrum
 4. Levá komora -
  Ventriculus zlověstný
 5. Aortický oblouk - Arcus aortae
 6. Superior vena cava -
  Vynikající vena cava
 7. Dolní vena cava -
  Dolní dutou žílu
 8. Kmen plicní tepny -
  Plicní kmen
 9. Levé plicní žíly -
  Venae pulmonales sinastrae
 10. Pravé plicní žíly -
  Venae pulmonales dextrae
 11. Mitrální chlopeň - Valva mitralis
 12. Tricuspidální ventil -
  Tricuspid valva
 13. Komorová přepážka -
  Interventrikulární septum
 14. Aortální chlopně - Valva aortae
 15. Papilární sval -
  Papilární sval

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

anatomie

Tvar srdce neodpovídá symbolu používanému v každodenním životě. Je to spíše jako kužel, přičemž vrchol srdce (apex cordis) směřuje doleva - vpředu - dole, základna srdce (base Cordis) směřuje doprava - shora - zpět.
Zdravé srdce dospělého má objem, který je o něco větší než jeho vlastní pěst (500 - 800 ml) a váží mezi 250 - 350 g.
Při 500 g se dosáhne tzv. Kritické hmotnosti srdce, protože z této velikosti dochází k patologickému zvětšení srdce (hypertrofii).

Z tkáňového hlediska (mikroskopické) může být srdce rozděleno na jednotlivé funkční vrstvy.
Při pohledu zvnějšku jsou to:

 • Perikardium
 • Epicardium
 • Myokard
 • Endokardium.

Srdce je obklopeno tvrdým vakem pojivové tkáně (Perikardium), ten s membrána (Membrána) rostla společně. Z toho vyplývá, že přesná poloha srdce v těle závisí na dýchání.
Perikardium tvoří pevné srdce kolem srdce, které primárně poskytuje mechanickou sílu. Od perikardu je další vrstva také hladká, ale výrazně tenčí a jemnější (epikardium), která zahrnuje svaly a připojení velkých krevních cév zásobujících srdce (koronární cévy, vasa privata, koronární cévy). Hrubé hrboly v cévách jsou vyváženy vrstvou tuku.


Další a zdaleka nejsilnější vrstvou jsou srdeční svaly (Myokard). Je to skutečný motor kardiovaskulárního systému. Svaly jsou od krve odděleny pouze velmi tenkou vrstvou buněk (Endokardium), která je velmi hladká na straně obrácené k dutinám (lumeny, srdeční dutiny).

Srdce má čtyři dutiny, z nichž každá je jedna že jo a vlevo, odjet Nádvoří (Atrium) a také že jo a levá komora (Komora). Dutiny jsou od sebe odděleny svaly. Tady je Atriální septum (s foramen oválem uzavřeným po narození), síň-ventrikulární septa a Komorová přepážka mezi nimi Srdeční komory.

Stejně jako v žilách těla je směr toku krve srdcem srdeční chlopně (Klapky letáku, mezi atriem a komorou a kapsy, mezi komorou a výtokovým traktem).
Použitá (nízko-kyslíková) žilní krev z velkého krevního oběhu dosahuje horní a dolní Vena cava superior a vena cava nižší do pravého atria, pak skrz pravý prospektový ventil (trikuspidální ventil = Valvula atrioventricularis dexter) do pravé komory a odtud přes pravý kapesní ventil (Plicní ventil) v Plicní oběh (malý okruh) čerpán. Poté, co tam absorbuje kyslík, vrací se do srdce v levé síni. Odtud se vydá stejnou cestou jako vpravo, pouze podle levých klapek: skrz levý prospektový ventil (mitrální ventil = Valvula atrioventricularis sinister) do levé komory a poté skrz Aortální chlopně v skvělý oběh těla k čerpání.

Na všechny chlopně se vztahuje to, že umožňují průtok krve pouze jedním směrem. Plachtové chlopně se nazývají plachtové chlopně, protože jsou tvarovány jako plachty plachetnice a jsou připojeny k ventrikulárním svalům pomocí šlach (papilární svaly, chordae tendinae) - takže se nemohou natáčet příliš dozadu. Klapky kapsy fungují trochu jinak: jsou konstruovány tak, že při obrácení průtoku krve jsou tlačeny proti sobě, a proto nemohou proniknout. Všechny čtyři srdeční chlopně leží v jedné prostorové rovině.

Anatomie srdce

 1. Hlavní tepna (aorta)
 2. komora
 3. Koronární tepny
 4. Forecourt (atrium)
 5. Vena cava
 6. Karotická tepna

Srdce se srdečními chlopněmi

 1. Hlavní tepna (aorta)
 2. levé atrium
 3. levý síňový ventil = mitrální ventil (uzavřený)
 4. levé srdeční chlopně = aortální chlopně (otevřené)
 5. levá komora
 6. pravá komora
 7. spodní vena cava (spodní vena cava)
 8. pravý srdeční ventil = plicní ventil (otevřený)
 9. pravé síně
 10. superior vena cava (vena cava superior)

Histologie / tkáň

Endokardium je plochá jednobuněčná vrstva, která odděluje komorové svaly od krve. Funkčně odpovídá vnitřní výstelce krevních cév (EndotheliumJeho úkol zabraňovat tvorbě krevní sraženiny (trombu) je zajišťován jeho speciálním, hladkým povrchem a produkcí antikoagulačních látek (oxid dusnatý (NO), prostacyklin).

Myokard (Srdeční svaly) je pohon pro průtok krve (konvekce) v celém těle. Svalové buňky jsou jakousi směsí hladkých a pruhovaný Musculature.
Mají stejné mobilní proteinové komplexy (sarkomery z aktinu, myosinu a titinu) jako mají Musculature muskuloskeletálního systému (pruhované svaly), a tedy také stejný mechanismus řízení kontrakce proteinových komplexů. Tento mechanismus sestává z jiných proteinů (troponinů), které mohou nabývat různých struktur a které v závislosti na jejich stavu umožňují nebo znemožňují jednotlivým stavebním kamenům proteinového komplexu spolupracovat / stahovat se.
Co Buňky srdečního svalu z Kostrové svalové buňky liší se, uspořádání jednotlivých buněk ve všech směrech trojrozměrného prostoru a jejich centrálně umístěné jádro - obě charakteristiky hladké svaly (viscera). Svalové buňky jsou navzájem spojeny prostřednictvím pevných spojení buňka-buňka (desmosomy).
Existuje také další typ spojení buňka-buňka (mezerové spojení), které plní elektrickou funkci spojením jednotlivých článků k sobě elektricky vodivým způsobem. To je důvod, proč se mluví o funkčním syncytiu (asociace buněk bez buněčných hranic).
Svalová vrstva nemá stejnou tloušťku v celém srdci. Tloušťka svalové vrstvy se pohybuje od 2-3 mm v pravé síni do 12 mm v levé komoře. Tyto rozdíly jsou vyjádřením různých úrovní tlaku, které převládají v jednotlivých srdečních dutinách.

Ve stěně pravé síně jsou další specializované buňky zvané myoendokrinní buňky. Svým původem jsou svalové buňky, ale jsou to Hormony ANP (atriální natriuretický peptid) a BNP (mozkový natriuretický peptid). Vznikají, když se v síni měří nadměrná krev. Jejich účinkem je zvýšené vylučování tekutin (diuréza) ledvinyzabránit příliš velkému množství krve.

Poznámka: buňky srdečního svalu

Svalové buňky srdce začínají pracovat před narozením a celý život bijí. Nemohou být nahrazeny novými buňkami a stále musí představovat nepředstavitelné: 30 milionů tepů ročně! K tomu potřebují hodně energie. Buňky srdečního svalu jsou buňky v těle, které spotřebovávají nejvíce kyslíku a mají většinu „elektráren“ pro poskytování energie (mitochondrie).Srdeční infarkt, angina pectoris) jsou velmi rychle ohroženy životem.

Z hlediska evoluční historie jsou epikardem a perikardem dva listy klasického pouzdra na serózní orgány. Orgánový (viscerální) list je epikard, list parietální (orgánově vzdálený) je perikard. Na hranici mezi dvěma listy jsou velmi hladké a oddělené velmi úzkou tekutinou naplněnou dutinou. Umožňují srdce pohybovat se téměř bez tření. Kromě toho vnější (parietální) list (perikardium) dává se svým napjatým pojivové tkáně mechanická stabilita k srdci.

Proud krve do srdečních / koronárních cév

Krevní oběh

srdce je zásobován kyslíkem vlastním vaskulárním systémem (koronární tepny).
Plavidla jsou umístěna uvnitř perikardu. Obě srdeční tepny (arteria coronaria dextra a sinistra) vznikají přímo z počáteční části aorty, několik milimetrů za Aortální chlopně. Levá srdeční tepna (LCA = levá koronární tepna) běží vpřed na úrovni atrioventrikulárního okraje a poté se dělí na sestupnou větev (Ramus interventricularis anterior (LAD = levá přední sestupná) a vodorovnější větev (RCX = Pravá koronární tepna (RCA = pravá koronární tepna) je menší ze dvou srdečních tepen a běží dozadu, a to i na úrovni atriálně-komorového okraje. Díky sinusovým a AV uzlům dodává dvě klíčové stanice vývoje excitace.

Ze všech zde jmenovaných tepen zasahují do svalů menší větve, které mají být přiváděny ve směru srdečních dutin. Pouze nejvnitřnější vrstvy myokardu jsou dodávány přímo ze srdečních dutin difúzí (absorpce krevních složek v důsledku rozdílů v koncentraci). Z důvodu vysokého tlaku, který se vytváří v levé komoře, zejména během systoly (> 120 mmHg), jsou cévy v systole stlačeny. Z toho vyplývá, že přívod krve postupuje pouze v diastole. Problém, který vyvstává z diastolického průtoku krve: Se zvýšením Tepová frekvence diastole je nepřiměřeně zkrácena - čas na přívod kyslíku. Zvýšený srdeční výdej však zvyšuje potřebu kyslíku. To je rozpor, který může být pro nemocné srdce nebezpečný.

V zásadě existují dva způsoby žilního zpětného toku: Hlavní způsob shromažďování krve v jednom Srdeční žíla (Sinus coronarius) a teče do pravé síně, stejně jako zbytek použité krve těla. Sekundární cestou žilní krve jsou nejmenší žíly, které se otevírají přímo do všech čtyř srdečních dutin. Zde je třeba dodat, že vysoký tlak při srdeční kontrakci doslova maže žíly - zpětný tok funguje bez problémů téměř ve všech srdcích.

Další informace naleznete v našem tématu: Cévní zásobení srdce