Lymfatické uzliny

Synonyma pro lymfatické uzliny

lymfatická žláza
Lékařské = Nodus lymphaticus, Nodus lymphoideus
Angličtina = lymfatická uzlina

definice

Lymfatické uzliny jsou filtrační stanice v lymfatickém systému těla, které transportují tekutinu uvolněnou z krevních cév do tkáně zpět do krevního řečiště. Lymfatické uzliny čistí tuto tekutinu, lymfu a také hrají roli v obraně proti choroboplodným zárodkům.
Jsou součástí lymfatického systému.

Anatomie lymfatických uzlin

Lymfatické uzliny jsou orgány ve tvaru ledvin, které mají velikost 2 mm až 2 cm a nacházejí se všude v těle, například na krku, v tříslech, v podpaží nebo v krku.

Lymfatická uzlina je obklopena tobolkou pojivové tkáně, skrz kterou vstupuje několik aferentních lymfatických cév (vasa afferentia). U tzv. Hilar opouští lymfatická céva (vas efferens) orgán a krevní cévy (tepny a žíly) vstupují nebo vystupují.

Rozlišuje se mezi regionálními a kolektivními lymfatickými uzlinami. Regionální lymfatické uzliny shromažďují lymfu z části těla (např. Krku). Kolektivní lymfatické uzliny jsou připojeny za nimi a filtrují již vyčištěnou lymfu z několika regionálních lymfatických uzlin.

Ilustrace lymfatických uzlin a lymfatických cév

Obrázek: Struktura lymfatických uzlin (A) a spádové oblasti lymfatických uzlin (B)

A - Struktura lymfatické uzliny

 1. Aferentní lymfatické cévy
 2. Klapky proti zpětnému toku
 3. Kortikální zóna (paracortex)
 4. Klíčící centrum
  (Regiony B a T lymfocytů)
 5. bar
 6. vnější kapsle (orgánová skořápka)
 7. Tkáňová tekutina (lymfatická)
 8. Laxativní lymfatická céva
 9. Watershed
  (mezi krčními a axilárními lymfatickými uzlinami
  a nad pupkem))

B - povodí lymfatických uzlin
a - na krku
b - v oblasti podpaží
c - v oblasti třísel
Přehled všech obrázků z Dr-Gumpert najdete pod: medical images

Obrázek lymfatické uzliny: lymfatický systém (A) a lymfatické uzliny v oblasti krku a hlavy (B)

Lymfatický systém

 1. Lymfatické uzliny hlavy -
  Nodi lymphoidei capitis
 2. Cervikální lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei cervicales
 3. Ústa prsou
  v žíle levé paže -
  Hrudní kanál
  Levá brachiocefalická žíla
 4. Ústa pravého hlavního
  lymfatický kanál vpravo
  Žilní hlava -
  Dexter lymfatický kanál
  Vena brachiocephalica dextra
 5. Vynikající vena cava -
  Vynikající vena cava
 6. Axilární lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei axillares
 7. Potrubí pro mléčné mléko -
  Hrudní kanál
 8. Lymfatické cévy -
  Vasa lymphatica
 9. Abdominální lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei abdominis
 10. Pánevní lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei pelvis
 11. Inguinální lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei inguinales
 12. Mandibulární lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei submandibulares
 13. Přední krční lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei cervicales anteriores
 14. Povrchové laterální krční lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei cervicales
  postranní povrchové
 15. Hluboké laterální krční lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei cervicales
  boční profundi
 16. Mastoidní lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei mastoidei
 17. Oční mízní uzliny -
  Nodi lymphoidei occipitales
 18. Lymfatické uzliny obličeje -
  Nodi lymphoidei faciales
 19. Příušné lymfatické uzliny -
  Nodi lymphoidei parotidei

Přehled všech obrázků z Dr-Gumpert najdete pod: medical images

Histologie / tkáň lymfatických uzlin

Mikroskopická struktura lymfatické uzliny má tři vrstvy a je rozdělena na vnější kůru (kůru), střední paracortical zónu (paracortex) a vnitřní dřeň.

Celá věc je obklopena tobolkou pojivové tkáně, ze které se větve (trabekuly) rozprostírají do vnitřku lymfatické uzliny.

Vrstvy lymfatické uzliny jsou proniknuty lymfatickými dutinami. To jsou prostory, ve kterých se míza dostává dovnitř lymfatické uzliny, dokud neopustí lymfatickou uzlinu opět v hilusu.

V závislosti na umístění se rozlišuje mezi marginálním sínusem umístěným přímo pod kapslí, prostředním sínusem procházejícím kůrou a paracortexem a medulárním sínusem umístěným v medulle. Zásobující lymfatické cévy teče do mezního sinu a vas efferens se vynoří z medulárního sinu.

Dále, v závislosti na vrstvě, mohou být v tkáni lymfatických uzlin nalezeny různé buňky. V kůře jsou B-lymfocyty, typ bílých krvinek, v zaoblených shlucích (folikulech).
V parokortikální zóně se nachází další typ bílých krvinek zvaný T-lymfocyty. Nakonec se v dřeni nacházejí aktivované B-lymfocyty a fagocyty těla, tzv. Makrofágy.

Funkce lymfatických uzlin

Lymfatické uzliny plní několik funkcí. Na jedné straně slouží k aktivaci, množení a ukládání obranných buněk, B a T lymfocytů.

Kromě toho obsažené buňky produkují protilátky po aktivaci bakteriemi obsaženými v lymfatických buňkách, které se poté uvolňují do krevního řečiště, aby bojovaly proti patogenům.

Lymfatické uzliny také fungují jako filtry pro lymfatickou tekutinu, to znamená, že je osvobozují od:

 • Patogeny
 • Cizí tělesa (např. Částice sazí) nebo
 • Nádorové buňky.

Přečtěte si více o tomto tématu:

 • Co jsou B lymfocyty?
 • Lymfatický systém

Nemoci lymfatických uzlin

Lymfatické uzliny se mohou v oblasti povodí změnit, když dojde k zánětu. Někdy bolestivě bobtnají a mohou být cítit přes kůži zvenčí.
Příklady takových zánětlivých změn jsou Respirační infekceve kterém se mohou krční lymfatické uzliny zvětšit. I poté, co byl infikován HIV (AIDS) nebo virus EBV (Horečka Glandular PfeifferJedním z prvních příznaků na počátku onemocnění je mononukleóza), lymfatické uzliny se mohou zvětšit.

Existují také nádorová onemocnění, která ovlivňují lymfatické uzliny. Často lze najít dceřiné nádory (metastázy) jiného nádoru v těle, pokud rakovinné buňky odtud odsáté přes lymfu nelze vyloučit, ale usadit se a množit se.

Zřídka se rakovina vyvíjí přímo v lymfatické uzlině. V takových případech se mluví o a Lymfom, ve kterém Hodgkinův lymfom z Non-Hodgkinův lymfom lze rozlišit.

Lymfatické uzliny oteklé

Lymfatické uzliny mohou bobtnat z různých důvodů - tělo má obecně obrannou reakci. Když tělo musí bojovat s invazivními patogeny, aktivuje se imunitní systém. V lymfatických uzlinách jsou umístěny důležité filtrační stanice a imunitní buňky, které mohou migrovat z lymfatických uzlin.V lymfatické tekutině jsou znečišťující látky a patogeny splachovány do lymfatických uzlin, kde může být zahájena obranná reakce. V této souvislosti pak lymfatické uzliny bobtnají. To může být docela bolestivé, protože lymfatické uzliny se v případě akutní infekce mohou ve velmi krátké době výrazně zvětšit. Z lékařského hlediska je otok lymfatických uzlin také známý jako lymfadenopatie nebo lymfadenitida. Lymfatické uzliny však mohou také bobtnat s jinými nemocemi, například s maligními onemocněními. Zvětšení lymfatických uzlin je častěji způsobeno migrací degenerovaných buněk do lymfatických uzlin. Tam se potom zhoubné buňky dále dělí a vytvářejí metastázy primárního nádoru v lymfatických uzlinách. Například v souvislosti s rakovinou prsu se lymfatické uzliny v podpaží mohou při rozšiřování nádoru opuchnout.

Přečtěte si více k tématu:

 • Zapojení lymfatických uzlin do rakoviny prsu
 • Lymfatické uzliny oteklé

Bolest lymfatických uzlin

Bolestivé lymfatické uzliny jsou obecně spíše dobrým znamením a pravděpodobněji je označují benigní příčina zvětšení lymfatických uzlin. Při infikování lymfatické uzliny reagují na patogeny a zvětšují se. Protože okolní tkáň není zvyklá na rychlé zvětšení, nervová vlákna a další okolní struktury jsou nataženy, což Bolest může způsobit. Někdy také rychle oteklé lymfatické uzliny vykazují zarudnutí kůže. Naproti tomu zvětšování maligních lymfatických uzlin často roste pomalu a po dlouhou dobu, takže okolní tkáň má dostatek času na vytvoření prostoru a je natahována pouze pomalu. Z tohoto důvodu jsou maligní lymfatické uzliny méně bolestivé než benigní lymfatické uzliny.

Rakovina lymfatických uzlin

Rakoviny se mohou šířit do lymfatických uzlin. V raných stádiích onemocnění je ovlivněna pouze ohraničená oblast. Postupem času, kdy rakovina dále roste, se však může připojit k lymfatickým cévám a okolním strukturám. Může růst do sousedních orgánů, ale může také ovlivnit lymfatické uzliny. Nádorové buňky mohou být proplachovány do lymfatických uzlin prostřednictvím lymfatického systému. První lymfatická uzlina přijímající lymfatickou tekutinu z oblasti těla je známá také jako sentinelová lymfatická uzlina. Pokud je diagnostikována rakovina, provede se cílené vyhledávání sentinelové lymfatické uzliny. Pokud je to bez nádoru, lze předpokládat, že ani jiné lymfatické uzliny neobsahují žádné nádorové buňky. Pokud je však sentinelová lymfatická uzlina již nádorem postižena, musí být v závislosti na léčebném konceptu odstraněna a / nebo ozářena společně s dalšími lymfatickými uzlinami v odpovídající oblasti těla. Osídlení nádoru v lymfatických uzlinách jsou také známé jako metastázy lymfatických uzlin. Postižené lymfatické uzliny se stále zvětšují a často se cítí hrbolaté, nepravidelné a drsné. Často jsou spojeny s prostředím, a proto se již nemohou v tkáni pohybovat, jak je tomu obvykle. Tlak na maligní lymfatické uzliny obvykle nezpůsobuje žádnou bolest. V případě zvětšených lymfatických uzlin způsobených zánětem však tlak na tyto lymfatické uzliny může obvykle vyvolat bolest.

Další informace naleznete v našem tématu: Sentinelské lymfatické uzliny

Oblasti lymfatických uzlin

Lymfatické uzliny na tříslech

Lymfatické uzliny se u lidí šíří po celém těle. V tříslech je také důležitá stanice lymfatických uzlin. Inguinální lymfatické uzliny odebírají lymfatickou tekutinu z dolní končetina a Orgány pánve na. Jsou proto rozhodující drenážní stanicí. Nejlepší způsob, jak cítit lymfatické uzliny v tříslech, je hledat puls Stehenní tepna (Arteria femoralis), které lze také cítit v slabinách. Kolem tepny jsou obvykle skupiny lymfatických uzlin. Slabinové lymfatické uzliny jsou u většiny dospělých hmatatelné, protože jsou často větší než jiné lymfatické uzliny. Od dětských pádů, otevřených kolen a jiných zranění dolních končetin jsou lymfatické uzliny často od dětství stresovány. Časté aktivace vedou ke zvýšení pojivové tkáně v lymfatických uzlinách, a proto zůstávají mírně zvětšené a hmatatelné, aniž by to mělo jakýkoli patologický význam.

Lymfatické uzliny v tříslech mohou být samozřejmě také zvětšeny u maligních onemocnění, například rakoviny prostaty u mužů, rakoviny dělohy nebo vaječníků u ženy nebo rakoviny tlustého střeva, když se rakovinné buňky rozšířily do lymfatických uzlin. Jakékoli jiné maligní onemocnění se může rozšířit do lymfatických uzlin v pokročilém stádiu a poté také ovlivnit tříselné lymfatické uzliny. Nezhoubné otoky lymfatických uzlin v tříslech jsou vyjádřeny jako zvětšené, ale měkké a pohyblivé hrudky, které mohou být citlivé na tlak. Jako součást a infekce zvětšené lymfatické uzliny však obvykle bobtnají během několika týdnů. Neustálé zvyšování velikosti lymfatické uzliny v tříslech je proto spíše podezřelé z maligního nálezu.

Lymfatické uzliny na krku

Většina lymfatických uzlin v lidském těle se nachází v Oblast krku. Jsou to zejména běžné v kontextu Nachlazení oteklé a pak se často připravují Bolest. Lymfatické uzliny na krku jsou uspořádány v různých liniích. Vstoupí linka krk (nuchální lymfatické uzliny), jeden začíná před Uši (preaurikulární lymfatické uzliny) a běží na předním okraji velkého krčního svalu směrem k klíční kosti, začíná čára za ušima a běží na zadním okraji krčního svalu směrem k klíční kosti (retro-ušní lymfatické uzliny). V lymfatických uzlinách jsou také Úhel čelisti a v měkkých tkáních pod dolní čelistí k bradě (submandibulární a submentální lymfatické uzliny). Při nachlazení jsou tyto lymfatické uzliny často oteklé a mají tendenci být něžné. Jakmile chladný nebo bolest v krku skončí, lymfatické uzliny rychle bobtnají. Pokud se to stalo velmi často Zánět krční lymfatické uzliny však mohou zůstat mírně zvětšené po dlouhou dobu. V souvislosti s maligními onemocněními se mohou krční lymfatické uzliny také zvětšit, pokud se dotčená rakovina rozšířila do lymfatických uzlin. Lymfatické uzliny se pak cítí hruběji, nepravidelně a jsou spečeny s prostředím. Lymfatické uzliny jsou pak jen zřídka bolestivé. Obzvláště u maligních onemocnění v oblasti hlavy a krku jsou krční lymfatické uzliny obzvláště často ovlivněny jejich anatomickou blízkostí. To může být například případ Nádory hrtanu, jazyka, mandle, slinných žláz nebo jícnu je tomu tak. V lymfatických uzlinách se však může usadit i jiná rakovina. Nádor, který se vyvíjí přímo v lymfatických uzlinách, je Hodgkinův lymfom. Není neobvyklé, že se projevuje v cervikálních nebo axilárních lymfatických uzlinách a obvykle se léčí chemoterapií.

Lymfatické uzliny na krku

V krku jsou také lymfatické uzliny. Tito jsou také lékařsky známí jako nuchální lymfatické uzliny. Lze je rozšířit o infekci, zánět nebo maligní onemocnění. Stejně jako u krčních lymfatických uzlin jsou zvláště důležité lymfatické uzliny v krku Nachlazeníovlivňující horní dýchací cesty, stejně jako otoky bolestmi v krku. Zhoubná onemocnění hlavy a krku se mohou objevit v lymfatických uzlinách krku Metastázy formulář.