Obrázek mitrální ventil

Obrázek mitrální ventil
 1. Mitrální chlopeň -
  Valva mitralis
 2. Tricuspidální ventil -
  Tricuspid valva
 3. Aortální chlopně -
  Valva aortae
 4. Plicní chlopně -
  Valva trunci pulmonalis
 5. Pravá síň -
  Atrium dextrum
 6. Pravá komora -
  Ventriculus dexter
 7. Levé atrium -
  Atrium sinistrum
 8. Levá komora -
  Ventriculus zlověstný
 9. Papilární sval -
  Papilární sval
 10. Superior vena cava -
 11. Vynikající vena cava
 12. Aortický oblouk -
  Arcus aortae
 13. Kmen plicní tepny -
  Plicní kmen
  1 + 2 plachty
  = Síňové upínací ventily
  = Atrioventrikulární ventily
  = Ventily AV
  3 + 4 kapsy

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

Související obrázky

Ilustrace
srdce

Ilustrace
Perikardium

Ilustrace
Infarkt

Ilustrace
Levá komora

Ilustrace
Pravá komora

Ilustrace
srdeční chlopně

Ilustrace
Kardiovaskulární systém

Ilustrace
Bolest levé paže

Ilustrace
Sínusový uzel