Jaké jsou šance na zotavení po mozkovém krvácení?

úvod

Když dojde k mozkovému krvácení, dojde k krvácení do lebky. Toto krvácení může nastat mezi meningy nebo v mozkové tkáni samotné (intracerebrální). Hromadění krve v hlavě tlačí mozkovou tkáň pryč. Tento tlak poškozuje nervové buňky. V závislosti na místě krvácení dochází k odpovídajícím neurologickým dysfunkcím. V případě rozsáhlého krvácení musí být modřina chirurgicky odstraněna. I přes operaci však může pacient zemřít na mozkové krvácení. Šance na zotavení jsou individuálně velmi odlišné. Závisí na věku a obecném stavu pacienta, na místě a rozsahu krvácení. Následné poškození často zůstává.

Mohlo by vás také zajímat: Operace mozkového krvácení

Jaké následné poškození lze očekávat po mozkovém krvácení?

Následné poškození, které lze očekávat po cerebrálním krvácení, závisí na mnoha faktorech. Kromě jiného, ​​jaké to bylo krvácení do mozku a rozsah krvácení. Musí být například provedena operace, protože velká modřina způsobila poškození nervových buněk v důsledku tlaku na mozkovou tkáň? To má vliv na následné poškození. Malá krvácení často zůstávají bez následného poškození. Velké krvácení, které je třeba řešit chirurgicky, často vede k rozsáhlejším omezením. Druh následného poškození závisí na místě krvácení; Jaká byla funkce mozkové oblasti, ve které došlo ke krvácení? V závislosti na místě krvácení se tedy může objevit ochrnutí, smyslové poruchy, poruchy zraku a řeči. Krvácení v oblasti mozečku vede k poruchám koordinace a pohybu. Jsou nervové buňky v Mozkový kmen Může dojít k poškození krvácením nebo následnému zvýšení intrakraniálního tlaku, ochrnutí dýchání a smrti.

Jaké symptomy lze léčit?

Které příznaky zmizí, nelze obecně říci. V zásadě však platí následující: pokud byly nervové buňky poškozeny mozkovým krvácením takovým způsobem, že odumírají, je zcela nepravděpodobné úplné uzdravení, zejména pokud mnoho nervových buněk zemřelo. Někdy má pacient štěstí a mozkové krvácení je diagnostikováno a rychle léčeno. Pokud operace zmírní tlak na nervové buňky dříve, než jsou nevratně poškozeny, je také šance na zotavení lepší. Odpovídající příznaky mohou znovu ustoupit. Rozsah poškození je samozřejmě také zásadní. Například, pokud je poškozena celá oblast mozku, která je zodpovědná za pohyb na jedné straně těla, pacient bude mít trvalé omezení pohybu na druhé straně těla. V rámci rehabilitace se můžete samozřejmě pokusit tyto příznaky zmírnit neustálým a intenzivním tréninkem. Někdy sousední oblasti mozku přebírají nové úkoly. V případě rozsáhlého poškození nervových buněk však bohužel obvykle následky poškození přetrvávají.

Které příznaky se nezlepší?

To, zda se příznaky po mozkovém krvácení zlepší, nemusí nutně záviset na typu symptomů. Je mnohem důležitější, jak dlouho a do jaké míry byla odpovídající oblast mozku poškozena. Pokud mozkové krvácení mělo za následek rozsáhlou smrt nervových buněk v jazykovém centru, porucha jazyka se časem zlepší jen nevýznamně. Nakonec však vždy musíte počkat, protože některé příznaky se zhoršují krátkým otokem mozku v příslušné oblasti mozku. Příznaky mohou ustupovat samy, zejména po operaci. V rámci rehabilitačního opatření se můžete pomocí školení pokusit kompenzovat určité funkční nedostatky. Nakonec však bohužel platí, že pokud velké oblasti mozkových buněk zemřely v důsledku mozkového krvácení, výsledné poškození se obvykle zlepší jen nevýznamně.

Přečtěte si také článek: Tah jazykového centra.

Jak dlouho trvá, než se poškození zlepší?

Jak dlouho trvá následné poškození po mozkovém krvácení, aby se zlepšilo, se velmi liší a závisí na individuálním pacientovi. Je však třeba poznamenat, že mladší lidé se obvykle zotavují lépe a rychleji než starší lidé. Role mozkového krvácení také hraje roli. Pokud byla škoda způsobena krátkým traumatickým násilím (např. Nehoda), je schopnost zotavení lepší než s následným poškozením způsobeným rozsáhlým cerebrálním krvácením z vysokého krevního tlaku. Po akutní fázi v nemocnici následuje neurologická rehabilitace. V závislosti na závažnosti následného poškození trvá několik týdnů až měsíců. Během tohoto období lze často dosáhnout zlepšení omezení; to záleží na jedné straně na individuálním rehabilitačním potenciálu jednotlivého pacienta a na druhé straně na rozsahu poškození mozku. Celkově je rehabilitace po mozkovém krvácení zdlouhavý proces, který může trvat až rok:

Pracovní lékařství

Léčba ergoterapií po mozkovém krvácení je nutně nutná ke zlepšení každodenních dovedností pacienta. Cílem je, aby se pacient mohl doma dostat co nejzaměstnaněji samostatně. Proto jsou v nemocnici již proškoleny vhodné každodenní činnosti: oblékání, mytí, koupání, čištění zubů, nakupování, vaření, ... Je-li nutná pomoc, pacient se naučí, jak je bezpečně používat v pracovní terapii. Příbuzní jsou také informováni pracovními terapeuty o tom, jak mohou pacienta co nejlépe podporovat v každodenním životě.

fyzikální terapie

Na jednotce intenzivní péče začíná fyzioterapeutická léčba po mozkovém krvácení. Je důležité se vyhnout ztužení. Fyzioterapeut pomáhá pacientům s poruchami pohybu zlepšit jejich motorické dovednosti. Rovnováha a jemné pohyby motoru jsou také trénovány společně s fyzioterapeutem. V rámci rehabilitačního opatření je podporována síla, vytrvalost a odolnost. Fyzioterapie je velmi důležitá, protože mobilita usnadňuje každodenní život a každodenní kompetencí je kvalita života.

Které léky zvyšují šance na zotavení?

Nakonec neexistují žádné léky, které by přímo zlepšily šance na zotavení po mozkovém krvácení. Je důležité minimalizovat rizikové faktory pro nábor mozkového krvácení. Je proto důležité, aby krevní tlak byl dobře regulován (pomocí léků). Pokud byl lék na ředění krve odebrán před mozkovým krvácením, indikace by měla být kriticky zkontrolována, v případě potřeby může být dávka snížena nebo změněna na jiné léčivo. Pokud existují typické rizikové faktory, které vedou k kalení tepen, je třeba je snížit. Používají se také léky, které ovlivňují metabolismus cukru a tuků. Mnohem důležitější než léky pro zlepšení šance na zotavení po mozkovém krvácení je neurologické rehabilitační opatření.

Homeopatie po mozkovém krvácení

Je nezbytné speciální neurologické rehabilitační opatření, aby se pacient mohl zotavit po mozkovém krvácení a omezit následné poškození. Zde pracuje tým lékařů, zdravotních sester a mnoho terapeutů. Homeopatická léčba některých příznaků může být provedena jako doplněk. Lékaře by však mělo být vždy konzultováno předem, aby se vyloučily nebezpečné příčiny symptomů. Jakmile to bude hotovo, lze zvážit různé homeopatické přípravky. To by však mělo být vždy projednáno se zkušeným homeopatem.

Další informace

Další informace k tématu jaké jsou šance na zotavení po mozkovém krvácení:

  • Mozkové krvácení a kóma
  • Příznaky mozkového krvácení

Přehled neurologických témat najdete pod: Neurologie A-Z