Terapie rakoviny štítné žlázy

Synonyma v nejširším slova smyslu

Terapie štítné žlázy, papilární karcinom štítné žlázy, folikulární karcinom štítné žlázy, anablastický karcinom štítné žlázy, medulární karcinom štítné žlázy

Poznámka: rakovina štítné žlázy

Další informace o výskytu, příznacích a diagnóze rakoviny štítné žlázy viz: Rakovina štítné žlázy

terapie

chirurgická operace je primární forma léčby maligních (maligních) nádorů štítné žlázy.

Odstraňte celý Štítná žláza (=radikální tyreoidektomie) a regionální, tj. lymfatické uzliny přiléhající k štítné žláze.
Operace bude provedena na adrese jóduchovávání nádorů spojených s radiojodovou terapií. Jejich cílem je odstranit z těla veškerou tkáň uchovávající jód, protože tato možná zbývající tkáň štítné žlázy by mohla vést k obnově tvorby nádoru.

Tři až čtyři týdny po operaci bude a Scintigrafie celého těla Provádí se s nízkou dávkou radioaktivního jodu, aby se detekovaly zbytky štítné žlázy ukládající jód a metastázy karcinomu.

Po tomto šetření následuje Radiojodová terapie on: Pacient je léčen vysokými dávkami 131 jódu v několika dávkách. Tyto se opakují, dokud již není detekována žádná tkáň uchovávající jód. Radioaktivní jód je uložen v rakovinných buňkách, ale nemůže být použit k tvorbě hormonů štítné žlázy: ničí buňky díky radioaktivní záření.

Po operaci a radiojodové terapii musí být hormony štítné žlázy vyměněny (=Náhrada hormonů), protože vlastní výroba těla již není možná.

Info: hormonální substituční terapie

Substituce by měla probíhat v tak vysoké dávce, aby hodnota TSH zůstala co nejnižší, aby nedošlo k žádnému stimulaci růstu na žádné metastázy karcinomu štítné žlázy, které mohou být stále přítomny.

Stimulace hormonálních buněk produkujících štítnou žlázu probíhá v uzavřené kontrolní smyčce: Hormon TRH (= hormon uvolňující thyrotropin) je uvolňován z centrálního nervového systému a působí na hypofýzu, která nyní zvyšuje TSH (= tyroidea stimulující hormon, hormon stimulující štítnou žlázu) ) je produkován a uvolňován do krve.

TSH působí na štítnou žlázu: Tyreoidní buňky jsou stimulovány k produkci hormonů, takže se následně uvolňují T3 a T4 (hormony štítné žlázy).
Nízké hladiny TSH je dosaženo vysokou terapeutickou dávkou hormonu štítné žlázy T4, tj. vysoká koncentrace hormonu štítné žlázy T4 v krvi zpomaluje uvolňování TSH ve smyslu negativní zpětné vazby.

Anaplastické karcinomy štítné žlázy jsou nádory, které neprodukují hormony a neukládají jód, a proto nejsou radioterinovou terapií ničeny. Léčba vnějším zářením se provádí po operaci, protože nediferencované nádory jsou citlivé na záření.

Na druhé straně jsou karcinomy C-buněk odolné vůči záření. Pro zlepšení prognózy pacienta je nutná radikální operace štítné žlázy.

Přečtěte si více k tématu: Typy rakoviny štítné žlázy

Komplikace

Je třeba zmínit následující komplikace operace štítné žlázy:

Tato operace může poškodit sousední struktury. Podráždění nebo poranění Opakující se nervy Opakující se nerv N. vagus), která vede poblíž štítné žlázy, může být perzistentnější chrapot a potíže s dýcháním.

Po terapii radiojodem se může objevit zánět hlavy nebo slinných žláz Žaludeční vřed Přijít. Pokud je léčba prováděna velmi často a ve vysokých dávkách, zvyšuje se riziko vzniku jedné leukémie onemocnět o 1%.

Následná péče

Pacienti by měli mít celoživotní následnou péči. Následná péče sestává z pravidelné pololetní zkouškykteré zahrnují palpaci štítné žlázy a ultrazvukové vyšetření.

Stanovení hodnoty se používá ke sledování průběhu nádorového onemocnění ThyroglobulinVyrobeno ze zdravých buněk štítné žlázy a buněk rakoviny štítné žlázy. Pokud lze tuto hodnotu znovu měřit po radikální operaci štítné žlázy, znamená to přítomnost metastáz nebo nové nádorové onemocnění (= relaps).

Kromě toho je možné provádět scintigrafické a rentgenové kontroly k detekci metastáz a recidiv.

Přečtěte si také: Metastázy u rakoviny štítné žlázy

Prognóza a průběh

papilární a folikulární karcinom štítné žlázy mají nejlepší míru přežití, další 95% nebo 90% nemocných přežije další
10 let po nemoci. Pacienti mladší 45 let mají lepší prognózu než starší pacienti.

Prognóza pacienta s medulární karcinom štítné žlázy je výrazně horší: pouze polovina pacientů přežije dalších 10 let po onemocnění.

Diferencované karcinomy štítné žlázy se vyskytují ve 20% případů uvnitř
Metastázy nádoru štítné žlázy 10 let po onemocnění, které vyžadují agresivní opakovanou terapii.

Pacienti, kteří navštěvují a anaplastický karcinom štítné žlázy jsou nemocní, mají nejhorší prognózu: střední délka života je jen asi půl roku.

Přečtěte si více o tom pod Průměrná délka života u rakoviny štítné žlázy.

profylaxe

Při radioaktivních nehodách, např. Při haváriích v reaktoru lze zabránit ukládání radioaktivního jódu ve štítné žláze přijetím vysokých dávek jodidu draselného.