Příznaky a diagnostika glomerulonefritidy

Příznaky glomerulonefritidy

Skrz Zničení filtračního systému složky krevního složení jsou odfiltrovány, které se nedostanou do moči se zdravou funkcí ledvin.
To zahrnuje:

  • krev (Hematurie)
  • Vaječné bílky (Proteinurie)
    a
  • válec (Válcovitost).

Produkt rozkladu kreatininu ve svalu, který se používá jako funkční marker pro funkci filtru, se v krvi zvyšuje.Někteří pacienti stále vykazují vysoký krevní tlak (hypertenze, komplex příznaků ztráty bílkovin v moči, příliš málo bílkovin v krvi (hypoproteinémie), zvýšené krevní lipidy s vylučováním tuků v moči (hyperlipidémie s lipidurií), zadržování vody (otoky) a tendenci k tvorbě krevních sraženin. (Hyperkoagulabilita) se nazývá nefrotický syndrom a tento syndrom se často projevuje u glomerulonefritidy.

Jiné příznaky glomerulonefritidy mohou zahrnovat příznaky zánětu, jako je zvýšená teplota a změny krevních parametrů.

Patří sem například:

  • množení obranných buněk (Leukocytóza)
  • Zvýšení proteinů v akutní fázi (proteiny, které v souvislosti se zánětem zvyšují svou počáteční koncentraci o více než 25%, např. Hodnota CRP)
  • zvýšená rychlost sedimentace (ESR).

Další informace viz: Boční bolest na pravé straně

Diagnóza

Pokud je podezření na glomerulonefritidu, musí být kromě fyzického vyšetření provedena podrobná anamnéza (anamnéza).
V dalším kroku se kromě močového testu a vyšetření složení krve provádí ultrazvuk ledvin (sonografie). Pokud jsou na ultrazvukovém snímku zobrazeny ledviny normální velikosti, jedná se o akutní formu. V delší, chronické formě jsou ledviny menší.

Kromě stanovení standardních laboratorních parametrů se v krvi (nebo séru) hledají specifické protilátky. Snížené složky obecné obrany (doplňkový systém) mohou být také indikací imunologické formy.

K potvrzení diagnózy lze použít vzorek ledvinové tkáně (biopsie ledvin).