Rakovina rekta

definice

Rakovina rekta je rakovina konečníku. Protože nelze jasně odlišit od rakoviny tlustého střeva, rakoviny tlustého střeva, jsou dva klinické obrazy ve svém vývoji často shrnuty jako rakovina tlustého střeva a konečníku. Rakovina tlustého střeva a konečníku je 3. nejčastější rakovinou u mužů a 2. nejčastější rakovinou u žen. Vyskytuje se především od 50 let a její vývoj je spojen s některými faktory životního stylu. Příznaky nemoci, jako je krev ve stolici a změny v střevních návycích, nejsou příliš charakteristické. Pokud je rozpoznáno brzy, rakovina má velmi dobrou prognózu. Protože až do 6% zdravé normální populace se vyvine kolorektální karcinom po 40 letech života, existují v Německu strukturované preventivní programy.

Přečtěte si více k tématu: Screening rakoviny tlustého střeva

Terapie rakoviny konečníku

Terapie rakoviny konečníku závisí na jejím stádiu. Základní součástí terapie je kompletní chirurgické odstranění nádoru, což může také zahrnovat odstranění metastáz. Chirurgický zákrok závisí mimo jiné na umístění nádoru. Doprovodná chemoterapie a radiační terapie závisí na stadiu nádoru a závisí na klasifikaci TNM (viz výše). U rakoviny konečníku ve stadiích II a III se doporučuje radiace, případně kombinovaná s chemoterapií (radiochemoterapií) před a chemoterapií po operaci. Tím se snižuje pravděpodobnost, že se nádor po ukončení léčby znovu objeví, zvyšuje se šance na přežití a může to vést k šetrnější chirurgické terapii, nejlépe při zachování svěrače. Pokud je rakovina konečníku nevyléčitelným nádorem v důsledku jeho šíření nebo postižení jiných orgánů, mohou být přijata některá opatření ke zmírnění příznaků. Stent, tj. Tubulární implantát, může být použit pro zajištění průchodnosti konečníku. Alternativně může být hmota nádoru snížena pomocí laseru. Za účelem prodloužení doby přežití v případě metastáz lze po zvážení rizik provést polychemoterapii (chemoterapii několika různými účinnými látkami). Jednotlivé jaterní a plicní metastázy lze také chirurgicky odstranit, aby se zlepšila kvalita života.

Přečtěte si více k tématu: Terapie rakoviny tlustého střeva

OP

Cílem chirurgické terapie pro rakovinu konečníku je odstranit co nejvíce nezbytné a co nejméně, aby se nádorová tkáň dostala z těla co možná nejvíce a pokud možno udržovala funkci svěrače. Pokud lze provést postup zachování svěrače, obvykle se provádí tzv. Přední rektální resekce. Postižená část konečníku (= konečník) je odstraněna (= resekce) a pařezy jsou opět navzájem spojeny. Kromě toho je odstraněno mezorektum, tj. Ukotvení rekta skrz peritoneum, ve kterém probíhají cévy, nervy a lymfatické cesty. Pokud je rakovina konečníku příliš hluboká v konečníku, není možné zachovat svěračský sval. V tomto případě je léčba volby tzv. „Abdominoperineální rektální extirpace“. Konečník je odebrán z břišní dutiny (= břicho) tak daleko, jak je to možné. Pařez je pak přišit do břišní stěny. Tím se vytvoří umělý řiť. Zbývající část konečníku a svěrače se poté odstraní z pánevního dna (= perineum). Limit pro udržení svěrače svalu je asi 5 cm nad řitním otvorem.V dnešní době je v 85% případů možné operovat rakovinu konečníku a zachovat sfinkter. Endoskopicky lze odstranit velmi malé, dobře diferencované nádory, které nemigrují do lymfatických cév.

Přečtěte si více k tématu: Odstranění tlustého střeva - je život bez něj?

Ozáření

Před chirurgickým zákrokem se doporučuje karcinom rekta ve stadiu II a III. Cílem je zlepšit operabilitu nádoru, snížit pravděpodobnost recidivy nádoru a zlepšit míru přežití. Buď krátkodobé záření po dobu jednoho týdne, po kterém následuje operace v týdnu po, nebo dlouhodobá radiochemoterapie, která kombinuje záření po dobu 4-6 týdnů s chemoterapií. V tomto případě se operace provádí 3–4 týdny po ukončení chemoradioterapie. Výběr terapie závisí na úsudku chirurga o primární operabilitě nádoru.

Metastázy

Mnoho pacientů již mělo nádor rozšířený do dalších částí těla v době, kdy jim byla diagnostikována rakovina konečníku. V závislosti na umístění nádoru se mohou v lymfatických uzlinách kolem břišní tepny (para-aortální), lymfatických uzlinách v pánevní stěně a v tříslech vyvíjet osady. Prvními orgány postiženými šíření krve jsou játra a při hlubokém karcinomu konečníku plíce. Následně mohou být nádorem ovlivněny i další orgány, ale to je méně časté.

Přečtěte si více k tématu: Metastázy u rakoviny tlustého střeva

Doprovodné příznaky

Příznaky kolorektálního karcinomu nejsou příliš charakteristické. Pacienti hlásí například krev ve stolici. K těmto problémům však může dojít i při jiných onemocněních, jako je hemoroidní onemocnění. Hemoroidy často trpí také pacienti s kolorektálním karcinomem. Naopak nepřítomnost krvácení nevylučuje karcinom. Náhlé změny ve střevních návycích po 40 letech mohou také naznačovat maligní onemocnění střeva. Kromě toho mohou být ve flatusu přítomny větrné pachy a nedobrovolné vyprázdnění. Kromě toho pacienti hlásí sníženou výkonnost a únavu, stejně jako úbytek hmotnosti a bolesti břicha. Chronické krvácení z nádoru může také vést k anémii. V extrémních případech mohou velké nádory vést ke střevní obstrukci a souvisejícím příznakům.

Přečtěte si více k tématu: Příznaky rakoviny tlustého střeva

příčiny

V rodinách se vyskytuje 20-30% kolorektálních karcinomů. To znamená, že u osoby, která má příbuzného prvního stupně (zejména rodiče) s rakovinou tlustého střeva a konečníku, je 2-3krát vyšší pravděpodobnost, že se u ní během svého života rozvine. Kromě toho hrají důležitou roli některé faktory životního stylu. Zejména osoby s nadváhou (BMI> 25), které se nepohybují pravidelně, kouří cigarety a pijí hodně alkoholu, mají zvýšené riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Kromě toho má nízký obsah vlákniny, nízkotučné strava a vysoká spotřeba červeného masa další negativní účinek. Většina kolorektálních karcinomů se vyskytuje po 50 letech věku. Riziko vzniku takové choroby se zvyšuje s věkem. Lidé se zánětlivým onemocněním střev mají také zvýšené riziko rozvoje kolorektálního karcinomu. Pokud je v rodině několik případů nemoci a pacienti byli znatelně mladí v době diagnózy, mělo by smysl zvážit genetickou příčinu kolorektálního karcinomu. Mezi genetické příčiny patří Lynchův syndrom, také nazývaný HNPCC (= dědičný nepolypózový kolorektální karcinom), FAP (familiární adenomatózní polypóza coli) nebo MAP (polypóza spojená s MYH). Pacientům s takovými genetickými rakovinami se doporučuje podrobit se preventivním vyšetřením, aby bylo možné včas identifikovat a léčit vývoj maligních změn.

diagnóza

Rakovina tlustého střeva a konečníku je ideálně rozpoznávána v průběhu preventivního vyšetření. To se doporučuje v Německu od 50 let. Kolonoskopie se obvykle provádí. To nabízí možnost přímo rozpoznat abnormality ve střevě, odstranit je a poté vyšetřit tkáň. Pokud vyšetření přetrvává bez neobvyklých výsledků, doporučuje se kontrola po 10 letech. Alternativně může být pacientovi nabídnuto každoroční vyšetření stolice na krev, která není viditelná pouhým okem (= okultní). Pokud je to však pozitivní, je pro další objasnění nezbytná také kolonoskopie. Pokud vyšetření ablatované tkáně odhalí, že se jedná o maligní nádor, jsou zahájena některá další diagnostická opatření, aby se co nejpřesněji zaznamenalo šíření nádoru. Patří sem, kromě kompletní kolonoskopie, ultrazvukové vyšetření břicha a rentgenové vyšetření hrudníku. Provede se také CT nebo MRI vyšetření. V případě rakoviny konečníku se provede vyšetření pomocí rigidního zařízení, rektoskopu, aby se vyhodnotila výška nádoru. Kromě toho se provádí krevní test, při kterém se mimo jiné stanoví nádorový marker CEA pro sledování pokroku.

Co znamená TNM?

TNM je klasifikační systém pro rakovinu, který se svými třemi písmeny snaží co nejpřesněji popsat nádor a jeho šíření. T popisuje nádor a jeho lokální rozšíření. Protože se nádory šíří také lymfatickým systémem a krví v těle, nestačí jen popsat nádor. Proto N popisuje zapojení lymfatických uzlin nádorovou tkání. M popisuje usazení nádoru v jiných orgánech, tj. Jeho metastázách. Po zvážení těchto tří faktorů může být nádor poté zařazen do stadia, podle kterého je založena další terapie.

Přečtěte si více k tématu: Co znamená TNM?

Co znamená neoadjuvantní terapie?

Neoadjuvantní terapie je terapie, která se používá před operací nádorů. Může to být chemoterapie nebo ozařování, které je určeno ke zmenšení velikosti nádoru před operací, aby se zlepšila počáteční situace operace. To v ideálním případě zajišťuje, že inoperabilní nádory mohou být stále operovány nebo že operace sama o sobě musí být méně rozsáhlá.

Pokyny

V Německu vydává Německá společnost pro rakovinu, Německá organizace pro rakovinu a Pracovní skupina Vědeckých lékařských společností v Německu (AWMF) standardizované pokyny, které na základě nejnovějších studií stanoví doporučený postup pro diagnostiku, terapii a následnou léčbu rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva a konečníku. popsat. Kromě jasných pokynů pro lékaře AMWF také vydává pokyny, které jsou specificky zaměřeny na pacienty a chtějí vysvětlit diagnostický a terapeutický přístup srozumitelným způsobem. Aktuální pokyny jsou volně dostupné na webových stránkách AMWF a platí do června 2018. Existují různé mezinárodní specializované společnosti, které podobně jako AMWF vydávají své vlastní pokyny založené na současných vědeckých poznatcích. Takovými společnostmi jsou například Evropská společnost pro lékařskou onkologii nebo Národní síť pro komplexní rakovinu.

Následná léčba rakoviny konečníku

Následná léčba závisí na stadiu nádoru. Kromě lékařské anamnézy, zaznamenávání aktuálních stížností a fyzického vyšetření jsou některé vyšetřovací techniky nedílnou součástí následné péče o rakovinu konečníku, mezi které patří stanovení nádorového markeru CEA, kolonoskopie, ultrazvukové vyšetření jater, rentgenové vyšetření hrudníku a počítačová tomografie. pánve. Protože pravděpodobnost vzniku druhého nádoru je nejvyšší v prvních dvou letech, jsou v tomto období zvláště důležitá následná vyšetření. Kromě toho se pacientovi doporučují opatření na podporu zdraví, zejména pravidelné fyzické cvičení a zdravá strava, aby podporovaly zdraví.

Šance na zotavení / prognózu

Šance na zotavení a prognózu rakoviny konečníku závisí na mnoha faktorech. Kromě stadia nádoru jsou důležité také jednotlivé faktory. V 10-30% případů se nádor po úspěšné léčbě kolorektálního karcinomu znovu objeví. Největší riziko vzniku druhého nádoru je v prvních 2 letech, zatímco po 5 letech je riziko relapsu velmi nízké. Úmrtnost na chirurgii je 2-4%.

Přečtěte si více k tématu: Rakovina tlustého střeva - jaká je moje prognóza?

Životní míra / šance na přežití

Míra přežití rakoviny konečníku je závislá na individuálních faktorech, jako je obecné zdraví pacienta nebo jiná doprovodná onemocnění na stadiu rakoviny. V medicíně je míra přežití často popisována jako pětiletá míra přežití. Zatímco statisticky mají pacienti ve stadiu I pětileté přežití 95%, ve stadiu II klesá na 85% a ve stadiu III na 55%. Ve fázi IV je 5letá míra přežití pouze 5%.