Tvoří glomerulonefritidu

terapiešance na úspěšnost terapie a předpověď závisí do velké míry na formě glomerulonefritidy. Ve většině případů je jeden Imunosuprese zobrazí se.

Přečtěte si také:

 • Glomerulonefritida
 • Příznaky a diagnostika glomerulonefritidy
 • Jsi tady: Formy glomerulonefritidy

Obecné upozornění

Nacházíte se na podstránce „Forms of Glomerulonephritis“. Obecné informace k tomuto tématu naleznete na naší stránce Glomerulonephritis. Gomerulonefritida často vede k dalšímu klinickému obrazu, který se nazývá nefrotický syndrom.

Přečtěte si také: Nefrotický syndrom

Různé tvary

Základní rozlišení se dělí na následující formy:

 • Minimální změna glomerulonefritidy
 • Endokapilární proliferativní glomerulonefritida (= post-streptokokový GN)
 • Mezangioproliferativní glomerulonefritida typu IgA
 • fokální segmentovaná glomeruloskleróza
 • Membránová glomerulonefritida
 • Membránová proliferativní glomerulonefritida
 • Nekrotizující intra- / extrakapilární proliferativní (= rychle progresivní) glomerulonefritida

Minimální změna glomerulonefritidy

Minimální změna glomerulonefritidy

V této variantě tzv Buňky na nohy narušený. Výsledkem je, že negativní náboj filtru je ztracen a proteiny jsou filtrovány. kromě Proteinurie (Ztráta bílkovin ledvinami) nebo Albuminurie (Ztráta bílkovin přes albumin) Přibývání na váze a Zadržování vody (otoky) a také nefrotický syndrom na.
Děti obvykle onemocní ve věku 2 až 6 let. Předpokládá se, že určité imunitní buňky v krvi (T buňky) produkují a uvolňují látku, která poškozuje nohy nohou.
Příčina je stále neznámý. Ve vzácných případech však byla prokázána souvislost s některými léky, některými druhy rakoviny nebo po transplantaci kmenovými buňkami.
terapie sestává v podstatě z daru Imunosupresiva a symptomatická léčba, jako je vyplachování otoku diuretiky.

Post-streptokoková glomerulonefritida / akutní postinfekční glomerulonefritida

V Post-streptokoková glomerulonefritida / akutní postinfekční glomerulonefritida několik týdnů po infekci určitými patogeny (např. ß-hemolytickými streptokoky skupiny A) se u postižené osoby objeví mírná horečka a bolest kloubů a Ledviny.
Snížené množství moči (oligourie) je červeno-hnědé (jako známka krevní filtrace) a dochází k zadržování vody (otoky). Typický je také vysoký krevní tlak. Jsou uloženy komplexy antigen-protilátka, což vede k destrukci filtru.
Ve věku antibiotické terapie Prognóza docela dobrá. V západní Evropě se toto onemocnění vyléčí u více než 90% dětí s odpovídajícím začátkem a režimem léčby, u dospělých je tento podíl kolem 50%.
Pokud se jedná o jiný patogen, je prognóza horší. Nemusí to být streptokokové podmínky. B. zánět Obložení srdce (endokarditida) nebo jeden Otrava krve (sepse) být příčinou postinfekční glomerulonefritidy.

Mezangioproliferativní glomerulonefritida typu IgA

Mesangiální buňky jsou pojivové tkáňové buňky v malých krevních cévách v ledvinovém filtru.

IgA (imunoglobulin A) je jedním z jistých Krevní buňky (plazmatické buňky) vytvořená protilátka. Tento tvar je také známý jako IgA nefropatie nebo Bergerova nefritida. Je to nejběžnější forma Glomerulonefritida, která postihuje hlavně mladé muže a může mít velmi odlišné kurzy.
Nejběžnější příznaky jsou Krev v moči (Hematuria),

Bolest v boku a vysoký krevní tlakto je třeba léčit důsledně, stejně jako proteinurie. Hemurie nebo proteinurie mohou být tak malé, že při absenci dalších příznaků je často objevena pouze náhodou. Historie jeho původu (patogeneze) je stále nejasná.
Je však patrné, že se vyskytuje častěji v rodinách, takže je tomu tak genetická predispozice (genetická predispozice) je podezřelá. Neexistuje žádná terapie proti příčině. Kombinace se zdá být slibná, pokud začnete včas Kortikosteroidy a Imunosupresiva být.
Přibližně polovina postižených vykazuje chronickou formu, která není zřídka a chronické selhání ledvin končí.

Fokální segmentovaná glomerulonefritida

Mikroskopický vzorek ukazuje patologické ztuhnutí orgánu (skleróza) a hromadění sklovité průhledné látky zvané hyalin (hyalinóza) v jednotlivých sekcích glomerulu.
Vznik tato forma je není objasněno, nicméně, je více obyčejný u HIV infikovaní lidé nebo uživatelé heroinu.
Více než 30% případů je až chronických Selhání ledvin. I po jednom Transplantace ledvin existuje vysoká míra recidivy.
Neexistuje žádná systematická terapie. Terapie potlačením imunitního systému je někdy úspěšná.

Membránová glomerulonefritida

membránová glomerulonefritida často se objeví bez zjevné příčiny. Někdy se však vyskytuje při určitých zdravotních stavech, jako jsou:

 • Nádory (např. Rakovina tlustého střeva)
 • Infekce (např. Žloutenka typu B.)
  nebo
 • po užití některých léků.
 • Systémový je vzácný Lupus erythematodes odpovědný.

Imunitní komplexy jsou ukládány na vnější straně bazální membrány. Třetí se uzdravuje spontánně, další třetina vykazuje chronickou ztrátu proteinu močí a ve třetině pacientů onemocnění progreduje do renální nedostatečnosti.
Membránová glomerulonefritida je nejčastější příčinou nefrotického syndromu.

Membránová proliferativní glomerulonefritida

Taky membránová proliferativní glomerulonefritida je poměrně vzácný a má neznámou příčinu.
To je často spojeno s a hepatitida nebo byla nalezena maligní degenerace lymfatických uzlin.
Na začátku se často objevuje nefrotický syndrom s progresivními příznaky až Selhání ledvin. V současné době není k dispozici žádná účinná terapie. Po 5 letech se přibližně 50% postižených musí podrobit strojovému čištění krve (dialýza) využít.

Nekrotizující intra- / extrakapilární proliferativní glomerulonefritida

V nekrotizující intra- / extrakapilární proliferativní glomerulonefritidu důraz je kladen na rychle postupující kurz během několika týdnů a měsíců.

Příznaky zahrnout:

 • Příznaky zánětu a, je-li to nutné, známky protilátek
 • Zvýšení kreatininu
 • vysoký krevní tlak
 • snížená nebo chybějící exkrece moči (oligo- / anurie)
 • Edém (zejména plicní edém v důsledku plicní nadměrné hydratace)
 • na sonografickém obrázku obvykle normální velikost Ledviny

Tato forma se může objevit jako závažný průběh glomerulonefritidy s tvorbou imunitních komplexů (např. Post-streptokoky GN) nebo ve variantě s tvorbou protilátek proti bazální membráně. Může však jít ruku v ruce bez ukládání imunitních komplexů. Je charakterizována patologickou buněčnou smrtí (nekrózou).
Tkáňové vyšetření také odhaluje proliferaci ve tvaru půlměsíce. Lineární depozice protilátek typu IgG podél bazální membrány se nacházejí v histologických přípravcích formy s tvorbou protilátek proti této bazální membráně (např. Goodpasture Syndrome).

Terapeutický úspěch záleží na Zahajte léčbu z. Důraz je kladen na imunosupresi a podávání kortikosteroidů, doplněné mechanickou výměnou krevní plazmy (plazmaferéza).
Pokud je terapie zahájena rychle a pokud je hladina kreatininu pod 6 mg / dl, je prognóza příznivá.
Ve většině případů však zůstává částečná ztráta funkce. Při hladině kreatininu 6 mg / dl je prognóza horší a často končí potřebou dialýzy.

<- Zpět na hlavní téma Glomerulonefritida