Průběh rakoviny tlustého střeva

úvod

Rakovina tlustého střeva je druhá nejčastější rakovina u žen a třetí nejčastější u mužů. Stejně jako většina ostatních druhů rakoviny je rakovina tlustého střeva rozdělena do různých fází. To se provádí podle tzv. Klasifikace TNM. Průběh nemoci do značné míry závisí na stadiu nádoru. Zatímco střevní nádory objevené ve velmi rané fázi mají dobrou až velmi dobrou šanci na vyléčení, může k tomu dojít u nádoru, který je objeven ve velmi pozdním stádiu a již se rozšířil (metastasized) musí vypadat jinak.

Průběh rakoviny tlustého střeva je proto velmi odlišný. Celková 5letá míra přežití u rakoviny tlustého střeva je něco přes 50%. To znamená, že jen přes polovinu pacientů je stále naživu 5 let po diagnóze. Délka života je silně závislá na stadiu nádoru. V raných stádiích onemocnění, tj. Ve stádiu I, je asi 95% nemocných po 5 letech stále naživu. V nejvyspělejším stádiu, ve stádiu IV, je pětiletá míra přežití pouze asi 5%.

Tímto způsobem je objevena rakovina tlustého střeva

U rakoviny tlustého střeva dochází k růstu nádoru v oblasti tlustého střeva (karcinom tlustého střeva) nebo v oblasti rekta / konečníku (karcinom rekta). V naprosté většině případů se rakovina tlustého střeva vyvíjí z prekancerózní fáze, tzv. Polypů tlustého střeva. Obvykle trvá několik let, než se z polypu, který je stále nezhoubný, vyvine maligní nádor. Proto hraje prevence v rakovině tlustého střeva zásadní roli. Za tímto účelem jsou prováděna screeningová vyšetření rakoviny tlustého střeva, která jsou finančně hrazena ze zákonného zdravotního pojištění od 55 let. Odborníci ve skutečnosti doporučují zahájit takové screeningové vyšetření rakoviny tlustého střeva již ve věku 50 let, protože u tohoto věku je významně zvýšené riziko vzniku rakoviny tlustého střeva.

Během screeningu rakoviny tlustého střeva se provádí plná kolonoskopie. Dlouhá ohebná trubice s kamerou je vložena do střeva přes konečník na konci a opatrně tlačena dopředu k přechodu z tenkého střeva do tlustého střeva. Celé střevo je zkontrolováno pomocí kamery. Pokud jsou objeveny nápadné oblasti sliznice, lze pomocí kleští odebrat malé vzorky tkáně.

Je však mnohem běžnější, že polypy jsou objeveny během screeningové kolonoskopie. Pokud není přítomno příliš mnoho nebo extrémně velké polypy, jsou během kolonoskopie odstraněny. Poté budou posláni do histopatologického ústavu a vyšetřeni pod mikroskopem. Patolog pak může určit, zda je nádor benigní nebo zda již byly nalezeny maligní buňky. Může také vidět, zda v případě maligních buněk byl nádor zcela ablatován nebo zda došlo k nové ablaci (Resekce) je nutné. Kromě preventivní kolonoskopie se od 50 let doporučuje jako vyšetření screeningu rakoviny tlustého střeva každoroční digitální rektální vyšetření, tj. Rodinný lékař, který prstem kontroluje spodní anální kanál, a test na krev ve stolici.

Mohlo by vás také zajímat tento článek: Screening rakoviny tlustého střeva

diagnóza

Pokud je při kolonoskopii objeven abnormální nález mukózy a histopatologické vyšetření potvrdí, že se jedná o rakovinu střeva, následuje několik dalších vyšetření. Patří sem ultrazvukové vyšetření břicha, rentgenové vyšetření plic, případně CT nebo MRI vyšetření břicha a hrudníku, jakož i stanovení nádorových markerů. V závislosti na umístění nádoru může být také použito endosonografické vyšetření.

Do řiti je vloženo ultrazvukové zařízení, aby bylo možné lépe posoudit šíření nádoru. Všechna uvedená vyšetření jsou označována jako tzv. Nádorové staging. Přesné stadium nádoru lze určit pouze tehdy, jsou-li k dispozici všechny výsledky testu. Terapeutická strategie je pak také založena na stadiu nádoru. Ve stadiích I až III, pokud to celkový stav pacienta umožňuje, je nádor odstraněn chirurgicky.

Přečtěte si více k tématu: Fáze rakoviny tlustého střeva a jejich prognóza

Od fáze II se chemoterapie obvykle provádí po operaci. V nádorovém stádiu IV závisí léčebná strategie na tom, zda lze rozptýlené ložiska (metastázy) chirurgicky odstranit nebo ne. Jakmile byla terapie rakoviny tlustého střeva úspěšně dokončena, následuje následná péče. Za tímto účelem se vyšetření provádí v určitých intervalech po dobu 5 let, což by mělo zajistit včasnou detekci recidivy karcinomu tlustého střeva (recidivu). Mezi ně patří fyzické vyšetření, stanovení nádorových markerů, ultrazvukové vyšetření břicha, CT vyšetření břicha nebo hrudníku a další kolonoskopie.

Více k tomu: Jak je diagnostikována rakovina tlustého střeva

Lék na rakovinu tlustého střeva

V závislosti na stadiu nádoru může být hojení provedeno chirurgickým odstraněním nádoru samotným nebo kombinací chirurgické resekce nádoru a chemoterapie. V nádorovém stadiu IV je další chirurgická resekce rozptýlených ložisek (Metastázy). Nelze vždy předvídat, zda lze pomocí uvedených možností léčby dosáhnout léčby. Čím dříve je nádor objeven, tím menší je, tím je větší šance na uzdravení. Hraje také důležitou roli, zda a kolik lymfatických uzlin je ovlivněno nádorovými buňkami a zda se nádor již rozšířil. Pokud byl nádor zcela odstraněn, bude následovat pětileté sledování, protože v prvních 5 letech existuje riziko recidivy (Relaps) je nejvyšší.

Přečtěte si více o tomto tématu na: Je rakovina tlustého střeva léčitelná?

Průběh nefunkční rakoviny tlustého střeva

Neschopnost rakoviny tlustého střeva může mít různé důvody. Mohla být tak velká a mít infiltrované důležité struktury, že úplné odstranění není možné. V případě rakoviny tlustého střeva to však obvykle není rozhodující. Ve velké většině případů lze nádor - alespoň teoreticky - radikálně odstranit. To však může znamenat, že musí být odstraněny i větší části tlustého střeva nebo konečníku. Ne zřídka to může také znamenat vytvoření umělého řiti.

Nádor však může být také nefunkční, pokud se rozšířil do té míry, že není možné úplné chirurgické odstranění všech nádorových buněk. Nádory v nižších stadiích nádoru mohou být také nefunkční. Konkrétně, když je pacient ve špatném obecném stavu, takže rizika anestezie a chirurgického zákroku jsou příliš vysoká. Ve všech těchto případech se používá tzv. Paliativní terapie. Paliativní znamená, že cílem terapie není léčení, ale zmírnění příznaků a prodloužení života.Příklady paliativní terapie pro kolorektální karcinom jsou částečné odstranění nádoru nebo metastáz, pokud představují zátěž. Může tomu tak být například v případě, že nádor blokuje střevní lumen, takže se jídlo zablokuje (střevní obstrukce). V rámci paliativní terapie mohou být provedeny pokusy odstranit nádor do té míry, že střevní průchod může být obnoven alespoň dočasně. Chemoterapie bez chirurgického zákroku je také paliativní, protože neléčí, ale může zmírnit příznaky a / nebo prodloužit život. Kromě toho hraje při paliativní léčbě důležitou roli terapie bolesti.

Další informace:

  • Chemoterapie rakoviny tlustého střeva
  • Radiační terapie pro rakovinu tlustého střeva

Kurz bez léčby

Rakovina tlustého střeva je - stejně jako většina ostatních rakovin - nádorovým onemocněním, které končí smrtelně bez léčby. Rychlost postupu nádoru se však velmi liší. Pokud není k dispozici žádná léčba, jedním z největších rizik je, že dříve nebo později růst nádoru ve střevním lumen povede k střevní obstrukci (Ileus) přichází. Toto je klinický obraz, který, pokud se neléčí, může být často fatální během několika hodin. V případě neošetřené rakoviny tlustého střeva mohou také nastat metastázy, tj. Nádorové buňky se mohou šířit ze střeva do celého těla. Jak dlouho je délka života s rakovinou tlustého střeva, která není léčena, nelze obecně říci. To se velmi liší od člověka k člověku a závisí na mnoha různých faktorech.

Přečtěte si také: Průměrná délka života u rakoviny tlustého střeva

Příznaky konečné fáze

Rakovina tlustého střeva v konečném stadiu není charakterizována symptomy, které jsou specifické pro toto stadium. S pokročilou rakovinou tlustého střeva se může vyskytnout řada stížností. Mezi ně patří krev ve stolici, silná bolest břicha, střevní obstrukce, výrazná ztráta hmotnosti a zvýšení bledosti způsobené krvácením v oblasti tumoru. Kromě toho mohou dceřiné nádory způsobit metastázování příznaků. Závisí to na lokalizaci. Všechny výše uvedené příznaky se však mohou vyskytnout v dřívějším stadiu nádoru a nejsou specifickým příznakem konkrétního stadia rakoviny tlustého střeva.

Přečtěte si také:

  • Konečná fáze rakoviny tlustého střeva
  • Příznaky rakoviny tlustého střeva